Our Location

Đam San Store
276/64 Hương Lộ 80, Bình Tân, HCM View Google Map
0903720818
0916708870
6am-21pm all day!
Hương Vị Truyền Thống Việt!

Contact Us